z2mvxn839 STRONY

Strony www

- pytań z wariantami odpowiedzi: 3 (za 1-3pkt.)
- pytań z odpowiedzią do wpisania: 1 (za 3pkt.)
- elementy do przyporządkowania: 1 (4pkt.)
- łączna liczba pkt. przy wszystkich właściwych odpowiedziach: 12

POWODZENIA!

NAZWISKO_IMIE
KLASA

error: Content is protected !!