3145

Sprawdzian z algorytmiki i pythona

- pytań z wariantami odpowiedzi: 6 (za 1-2pkt.)
- pytań z odpowiedzią do wpisania: 3 (za 2pkt.)
- pytań z dłuższą odpowiedzią do wpisania: 2
(za 3pkt. przy pytaniu o opis słowny i za 4pkt. przy pytaniu o kod w pythonie)
- łączna liczba pkt. przy wszystkich właściwych odpowiedziach: 20

POWODZENIA!

NAZWISKO_IMIE
KLASA
1. Wynikiem działania funkcji range(20, 2, -4) jest:
2. Przygotuj opis słowny tego, z czego składa się kod wpisując go poniżej (2pkt.), wywołaj funkcję dla przykładowej danej i umieść linka zwrotnego do swojego zmodyfikowanego kodu w polu poniżej (1pkt.)kod znajduje się w serwisie onlinegdb / a KOŁO RATUNKOWE w postaci filmiku jak się to tworzy, jako przypomnienie, znajduje się o tutaj
3. Jakie dwie liczby zostaną wypisane po wykonaniu poniższego fragmentu kodu?x = 11
y = 13
a = x
x = y
y = a
print(x)
print(y)
4. Co spowoduje polecenie chr("x")?
5. Jaką najmniejszą wartość powinna mieć zmienna x, aby ostatnia została wypisana wartość 42?for i in range(2, x, 4):
  print(i)
6. Jaka litera zostanie wypisana po wykonaniu poniższego fragmentu kodu?napis = "tajny szyfrogram"
print(napis[12])
7. Co oznacza name error?
8. Wskaż poprawnie przyporządkowany rodzaj przechowywanej wartości.
9. Jaka liczba zostanie wypisana ostatnia?t = [6, 4, 9, 2, 8, 6, 4]
i = 1
while t[i] != 9:
  print(i)
  i += 1
10. Napisz funkcję zamien(napis), której parametrem jest napis o parzystej liczbie znaków, a wynikiem ten sam napis z pozamienianymi sąsiednimi znakami (tj. pierwszy z drugim, trzeci z czwartym itd.). Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.
  • Wynikiem funkcji zamien("agrest") jest gaerts.
  • Wynikiem funkcji zamien("mandarynka") jest amdnranyak.
11. Masz obliczyć, ile jest par sąsiednich cyfr danej liczby wielocyfrowej, których suma jest liczbą dwucyfrową. W liczbie 987 654 321 takimi parami są 6 i 5, 7 i 6, 7 i 8 oraz 9 i 8. Liczba 12 321 nie ma takich par. Ile maksymalnie porównań trzeba wykonać, aby otrzymać wynik?

Możesz jeszcze wrócić do któregoś z pytań, jeśli nie masz takiej potrzeby, kliknij na WYŚLIJ