4r4hr82dk

Sprawdzian z algorytmiki i pythona

- pytań z wariantami odpowiedzi: 6 (za 1-2pkt.)
- pytań z odpowiedzią do wpisania: 3 (za 2pkt.)
- pytań z dłuższą odpowiedzią do wpisania: 2
(za 3pkt. przy pytaniu o opis słowny i za 4pkt. przy pytaniu o kod w pythonie)
- łączna liczba pkt. przy wszystkich właściwych odpowiedziach: 20

POWODZENIA!

NAZWISKO_IMIE
KLASA
1. Co oznacza name error?
2. Jaką najmniejszą wartość powinna mieć zmienna x, aby ostatnia została wypisana wartość 24?for i in range(2, x, 2):
  print(i)
3. Jaka litera zostanie wypisana po wykonaniu poniższego fragmentu kodu?napis = "tajny szyfrogram"
print(napis[-12])
4. Wskaż poprawnie przyporządkowany rodzaj przechowywanej wartości.
5. Masz obliczyć, ile jest par sąsiednich cyfr danej liczby wielocyfrowej, których suma jest liczbą dwucyfrową. W liczbie 123 456 789 takimi parami są 5 i 6, 6 i 7, 7 i 8 oraz 8 i 9. Liczba 12 321 nie ma takich par. Ile maksymalnie porównań trzeba wykonać, aby otrzymać wynik?
6. Co spowoduje polecenie ord("x")?
7. Zdefiniuj funkcję zmiana(napis), której wynikiem jest napis z pozamienianymi literami a na o i odwrotnie o na a. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów. Odpowiedzią na zadanie jest link do projektu.Wynikiem funkcji zmiana("brzoskwinia") jest brzaskwinio. Wynikiem funkcji zmiana("morela") jest marelo.
8. Jakie dwie liczby zostaną wypisane po wykonaniu poniższego fragmentu kodu?x = 11
y = 13
a = x
x = y
y = a
print(x)
print(y)
9. Jaka liczba zostanie wypisana ostatnia?t = [7, 2, 3, 2, 8, 6, 4]
i = 6
while t[i] != 2:
  print(i)
  i -= 1
10. Przygotuj opis słowny tego, z czego składa się kod wpisując go poniżej (2pkt.), wywołaj funkcję dla przykładowej danej i umieść linka zwrotnego do swojego zmodyfikowanego kodu w polu poniżej (1pkt.)kod znajduje się w serwisie onlinegdb / a KOŁO RATUNKOWE w postaci filmiku jak się to tworzy, jako przypomnienie, znajduje się o tutaj
11. Wynikiem działania funkcji range(2, 20, -4) jest:

Możesz jeszcze wrócić do któregoś z pytań, jeśli nie masz takiej potrzeby, kliknij na WYŚLIJ