grthr82dk

Sprawdzian z algorytmiki i pythona

- pytań z wariantami odpowiedzi: 6 (za 1-2pkt.)
- pytań z odpowiedzią do wpisania: 3 (za 2pkt.)
- pytań z dłuższą odpowiedzią do wpisania: 2
(za 3pkt. przy pytaniu o opis słowny i za 4pkt. przy pytaniu o kod w pythonie)
- łączna liczba pkt. przy wszystkich właściwych odpowiedziach: 20

POWODZENIA!

NAZWISKO_IMIE
KLASA
1. Jaka liczba zostanie wypisana ostatnia?t = [7, 2, 3, 2, 8, 6, 4]
i = 6
while t[i] != 2:
  print(i)
  i -= 1
2. Jakie dwie liczby zostaną wypisane po wykonaniu poniższego fragmentu kodu?x = 11
y = 13
a = x
x = y
y = a
print(x)
print(y)
3. Co oznacza name error?
4. Przygotuj opis słowny tego, z czego składa się kod wpisując go poniżej (2pkt.), wywołaj funkcję dla przykładowej danej i umieść linka zwrotnego do swojego zmodyfikowanego kodu w polu poniżej (1pkt.)kod znajduje się w serwisie onlinegdb / a KOŁO RATUNKOWE w postaci filmiku jak się to tworzy, jako przypomnienie, znajduje się o tutaj
5. Wskaż poprawnie przyporządkowany rodzaj przechowywanej wartości.
6. Zdefiniuj funkcję zmiana(napis), której wynikiem jest napis z pozamienianymi literami a na o i odwrotnie o na a. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów. Odpowiedzią na zadanie jest link do projektu.Wynikiem funkcji zmiana("brzoskwinia") jest brzaskwinio. Wynikiem funkcji zmiana("morela") jest marelo.
7. Co spowoduje polecenie ord("x")?
8. Jaka litera zostanie wypisana po wykonaniu poniższego fragmentu kodu?napis = "tajny szyfrogram"
print(napis[-12])
9. Wynikiem działania funkcji range(2, 20, -4) jest:
10. Masz obliczyć, ile jest par sąsiednich cyfr danej liczby wielocyfrowej, których suma jest liczbą dwucyfrową. W liczbie 123 456 789 takimi parami są 5 i 6, 6 i 7, 7 i 8 oraz 8 i 9. Liczba 12 321 nie ma takich par. Ile maksymalnie porównań trzeba wykonać, aby otrzymać wynik?
11. Jaką najmniejszą wartość powinna mieć zmienna x, aby ostatnia została wypisana wartość 24?for i in range(2, x, 2):
  print(i)

Możesz jeszcze wrócić do któregoś z pytań, jeśli nie masz takiej potrzeby, kliknij na WYŚLIJ