h24nl64g

Sprawdzian z algorytmiki i pythona

- pytań z wariantami odpowiedzi: 6 (za 1-2pkt.)
- pytań z odpowiedzią do wpisania: 3 (za 2pkt.)
- pytań z dłuższą odpowiedzią do wpisania: 2
(za 3pkt. przy pytaniu o opis słowny i za 4pkt. przy pytaniu o kod w pythonie)
- łączna liczba pkt. przy wszystkich właściwych odpowiedziach: 20

POWODZENIA!

NAZWISKO_IMIE
KLASA
1. Napisz funkcję zamien(napis), której parametrem jest napis o parzystej liczbie znaków, a wynikiem ten sam napis z pozamienianymi sąsiednimi znakami (tj. pierwszy z drugim, trzeci z czwartym itd.). Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.
  • Wynikiem funkcji zamien("agrest") jest gaerts.
  • Wynikiem funkcji zamien("mandarynka") jest amdnranyak.
2. Jaka litera zostanie wypisana po wykonaniu poniższego fragmentu kodu?napis = "tajny szyfrogram"
print(napis[12])
3. Co oznacza name error?
4. Wynikiem działania funkcji range(20, 2, -4) jest:
5. Masz obliczyć, ile jest par sąsiednich cyfr danej liczby wielocyfrowej, których suma jest liczbą dwucyfrową. W liczbie 987 654 321 takimi parami są 6 i 5, 7 i 6, 7 i 8 oraz 9 i 8. Liczba 12 321 nie ma takich par. Ile maksymalnie porównań trzeba wykonać, aby otrzymać wynik?
6. Co spowoduje polecenie chr("x")?
7. Jaką najmniejszą wartość powinna mieć zmienna x, aby ostatnia została wypisana wartość 42?for i in range(2, x, 4):
  print(i)
8. Przygotuj opis słowny tego, z czego składa się kod wpisując go poniżej (2pkt.), wywołaj funkcję dla przykładowej danej i umieść linka zwrotnego do swojego zmodyfikowanego kodu w polu poniżej (1pkt.)kod znajduje się w serwisie onlinegdb / a KOŁO RATUNKOWE w postaci filmiku jak się to tworzy, jako przypomnienie, znajduje się o tutaj
9. Jakie dwie liczby zostaną wypisane po wykonaniu poniższego fragmentu kodu?x = 11
y = 13
a = x
x = y
y = a
print(x)
print(y)
10. Jaka liczba zostanie wypisana ostatnia?t = [6, 4, 9, 2, 8, 6, 4]
i = 1
while t[i] != 9:
  print(i)
  i += 1
11. Wskaż poprawnie przyporządkowany rodzaj przechowywanej wartości.

Możesz jeszcze wrócić do któregoś z pytań, jeśli nie masz takiej potrzeby, kliknij na WYŚLIJ