jkdsfj343

Sprawdzian z algorytmiki i pythona

- pytań z wariantami odpowiedzi: 6 (za 1-2pkt.)
- pytań z odpowiedzią do wpisania: 3 (za 2pkt.)
- pytań z dłuższą odpowiedzią do wpisania: 2
(za 3pkt. przy pytaniu o opis słowny i za 4pkt. przy pytaniu o kod w pythonie)
- łączna liczba pkt. przy wszystkich właściwych odpowiedziach: 20

POWODZENIA!

NAZWISKO_IMIE
KLASA
1. Jaką najmniejszą wartość powinna mieć zmienna x, aby ostatnia została wypisana wartość 24?for i in range(2, x, 2):
  print(i)
2. Przygotuj opis słowny tego, z czego składa się kod wpisując go poniżej (2pkt.), wywołaj funkcję dla przykładowej danej i umieść linka zwrotnego do swojego zmodyfikowanego kodu w polu poniżej (1pkt.)kod znajduje się w serwisie onlinegdb / a KOŁO RATUNKOWE w postaci filmiku jak się to tworzy, jako przypomnienie, znajduje się o tutaj
3. Masz obliczyć, ile jest par sąsiednich cyfr danej liczby wielocyfrowej, których suma jest liczbą dwucyfrową. W liczbie 123 456 789 takimi parami są 5 i 6, 6 i 7, 7 i 8 oraz 8 i 9. Liczba 12 321 nie ma takich par. Ile maksymalnie porównań trzeba wykonać, aby otrzymać wynik?
4. Zdefiniuj funkcję zmiana(napis), której wynikiem jest napis z pozamienianymi literami a na o i odwrotnie o na a. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów. Odpowiedzią na zadanie jest link do projektu.Wynikiem funkcji zmiana("brzoskwinia") jest brzaskwinio. Wynikiem funkcji zmiana("morela") jest marelo.
5. Wynikiem działania funkcji range(2, 20, -4) jest:
6. Wskaż poprawnie przyporządkowany rodzaj przechowywanej wartości.
7. Jaka liczba zostanie wypisana ostatnia?t = [7, 2, 3, 2, 8, 6, 4]
i = 6
while t[i] != 2:
  print(i)
  i -= 1
8. Jakie dwie liczby zostaną wypisane po wykonaniu poniższego fragmentu kodu?x = 11
y = 13
a = x
x = y
y = a
print(x)
print(y)
9. Co oznacza name error?
10. Co spowoduje polecenie ord("x")?
11. Jaka litera zostanie wypisana po wykonaniu poniższego fragmentu kodu?napis = "tajny szyfrogram"
print(napis[-12])

Możesz jeszcze wrócić do któregoś z pytań, jeśli nie masz takiej potrzeby, kliknij na WYŚLIJ