ufsjl34

Sprawdzian z algorytmiki i pythona

- pytań z wariantami odpowiedzi: 6 (za 1-2pkt.)
- pytań z odpowiedzią do wpisania: 3 (za 2pkt.)
- pytań z dłuższą odpowiedzią do wpisania: 2
(za 3pkt. przy pytaniu o opis słowny i za 4pkt. przy pytaniu o kod w pythonie)
- łączna liczba pkt. przy wszystkich właściwych odpowiedziach: 20

POWODZENIA!

NAZWISKO_IMIE
KLASA
1. Wskaż poprawnie przyporządkowany rodzaj przechowywanej wartości.
2. Zdefiniuj funkcję codruga(napis), której wynikiem jest napis z pominiętym co drugim znakiem. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.
  • Wynikiem funkcji codruga("aksamitka") jest asmta.
  • Wynikiem funkcji codruga("chaber") jest cae.
3. Jaką wartość będzie miał x po wykonaniu kodu?x = 9
if x % 6 == 0:
  x = x / 6
else:
  x = x - 3
print(x)
4. Jakie dwie liczby zostaną wypisane po wykonaniu poniższego fragmentu kodu?x = 33
y = 31
a = x
x = y
y = a
print(x)
print(y)
5. Jaka litera zostanie wypisana po wykonaniu poniższego fragmentu kodu?napis = "tajny szyfrogram"
print(napis[12])
6. Co oznacza name error?
7. Jaka liczba zostanie wypisana ostatnia?t = [6, 4, 9, 2, 8, 6, 4]
i = 1
while t[i] != 8:
  print(i)
  i += 1
8. Jakiej funkcji brakuje w miejscu wielokropka?

napis = "wakacje" 

for i in range(.....(napis)): 

    print(napis[i]) 

9. Jaką najmniejszą wartość powinna mieć zmienna x, aby ostatnia została wypisana wartość 12?for i in range(20, x, -4):
  print(i)
10. Podczas zapętlenia while instrukcje są wykonywane dopóki:
11. Przygotuj opis słowny tego, z czego składa się kod wpisując go poniżej (2pkt.), wywołaj funkcję dla przykładowej danej i umieść linka zwrotnego do swojego zmodyfikowanego kodu w polu poniżej (1pkt.)kod znajduje się w serwisie onlinegdb / a KOŁO RATUNKOWE w postaci filmiku jak się to tworzy, jako przypomnienie, znajduje się o tutaj

Możesz jeszcze wrócić do któregoś z pytań, jeśli nie masz takiej potrzeby, kliknij na WYŚLIJ